Välkommen som medlem

Medlemskap

Du löser medlemskap i föreningen genom att sätta in medlemsaviften, 260 kr på klubbens konto. BG: 640-6342. I samband med detta skickar du ett mail till ngr@live.se där du talar om att du betalt medlemsavgift och uppger namn samt fullständigt personnummer. Sätt gärna rubriken "Medlemskap NGR" och aktuellt år.

Försäkring

Norra Gotlands Ridklubb är som förening ansluten till Svenska Ridsportsförbundet. Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Det är en trygghet och en medlemsförmån. Du hittar med information om försäkringen, och om hur du anmäler en skada här.

Anläggningsavgift

För att få nyttja Norra Gotlands Ridklubbs anläggning i Othem krävs att Du är medlem och erlagt anläggningsavift enligt nedan: 

1 termin 750:-/medlem

Helår 1300:-/medlem

Familjeavgift 1000:-/termin

Familjeavgift helår 1800:-

Anläggningsavgift erläggs till klubbens bankgiro 640-6342. Skicka ett mail till klubben i samband med betalningen så underlättar det uppdatering av vårt register.
Information om vad som gäller när du vill använda anläggningen hittar du här på hemsidan, under rubriken "Anläggning".

Styrelse & övriga förtroendevalda 2022Ordförande Annica Ahlquist
Vice Ordf. Elisabet Nilsson
Kassör Maude Fyrenius
Ledamöter :
Gabriella Lobelius
Evelina Egdahl
Maria Norderbrim
Ylva Tevell

Cecilia Nygren

Valberedning :
Josefina Rustas
Vakant

Revisorer :
Nils-Erik Boman
Susanna Collin


Stadgar

De stadgar som gäller för vår förening hittar du här.

Historik

Norra Gotlands Ridklubb är en ideell förening som bildades 1971. År 2011 stod ett efterlängtat ridhus klart i Othem. Vi har även en stor gräsbana, och en belyst grusbana samt ett handikappanpassat klubbhus. Detta möjliggjordes tack vare att Allmänna Arvsfonden gav bidrag till NGR på 2,3 miljoner kronor för att bygga ett ridhus på Othemsvallen. Även Gotlands kommun, Gotlands idrottsförbund samt Riksidrottsförbund bidrog med såväl pengar som övrigt stöd. Syftet med allas bidrag och allt ideellt arbete som gjordes är att ge BARN och UNGDOMAR med eller utan funktionshinder på norra och nordöstra Gotland möjligheter till att rida och umgås med hästar och andra barn och ungdomar i hästmiljö.
NGR´s absoluta ambition är att ridhuset och anläggningen skall vara tillgänglig för alla som vill rida där. NGR äger ridhuset och fördelar vid behov tider.
Vår ambition är fortsätta underhålla och utveckla anläggningen, så den håller högsta klass och att så många ryttare som möjligt skall ges möjlighet att rida och träffas i trevlig miljö.